top of page

Polityka reklamacji ADA & Procedura

Polityka AD

Ustawa o osobach niepełnosprawnych z 1990 r. (ADA) to przełomowe ustawodawstwo federalne, które otwiera możliwości świadczenia usług i zatrudnienia milionom niepełnosprawnych Amerykanów. ADA wpływa na dostęp do zatrudnienia; programy i usługi państwowe i samorządowe; transport i dostęp do miejsc zakwaterowania publicznego, takich jak firmy, dostawcy usług non-profit; i telekomunikacja. 

CARING, Inc. Zaangażowanie i przestrzeganie zasad ADA

CARING, INC. dokłada wszelkich starań, aby żadna osoba nie została wykluczona z korzystania z jej usług ani pozbawiona korzyści z jej usług ze względu na niepełnosprawność zgodnie z amerykańską ustawą o osobach niepełnosprawnych. 

Kierownictwo CARING, INC. oraz wszyscy przełożeni i pracownicy ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za realizację CARING INC. zaangażowanie w ADA.  Dyrektor ds. transportu CARING INC zapewnia odpowiedzialność za to zobowiązanie i wspiera wszystkie części organizacji w wypełnianiu ich odpowiednich obowiązków ADA.  Dyrektor ds. Transportu koordynuje wewnętrznie działania ze wszystkimi właściwymi biurami w zakresie dochodzeń w sprawie skarg dotyczących dyskryminacji i odgrywa wiodącą rolę w odpowiadaniu na prośby o informacje na temat obowiązków i działań CARING INC w zakresie praw obywatelskich.

Reklamacje ADA

Jeśli chcesz złożyć skargę ADA dotyczącą dyskryminacji do CARING, INC., skontaktuj się z CARING, INC., dzwoniąc do Działu Transportu CARING, INC. pod numer(609) 484-7050 Ext 218 lub wysyłając skargę na adres CARING, INC. 407 W Delilah Rd Pleasantville, NJ 08232 Do wiadomości: Dan Lugo.

Co się stanie z moją skargą ADA dotyczącą dyskryminacji skierowaną do CARING, INC.?

Wszystkie skargi ADA dotyczące dyskryminacji otrzymane przez CARING, INC. są kierowane do lokalnego kierownictwa w celu szybkiego zbadania i rozwiązania. Wszystkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone, o ile skarga wpłynie w ciągu 180 dni od daty zarzucanej dyskryminacji. CARING, INC. zapewni odpowiednią pomoc osobom składającym skargi, które mają ograniczoną zdolność porozumiewania się w języku angielskim lub wymagają zakwaterowania. Osoby składające skargę zostaną poproszone o pozostawienie danych kontaktowych w celu podjęcia dalszych działań w związku ze skargą. 

Celem CARING, INC. jest zakończenie dochodzenia w sprawie wszystkich otrzymanych skarg w ciągu 90 dni od ich otrzymania. W przypadkach, gdy do zakończenia dochodzenia potrzebne będą dodatkowe informacje, osoba prowadząca dochodzenie skontaktuje się ze stroną składającą skargę, korzystając z podanych danych kontaktowych. Niedostarczenie przez składającego skargę danych kontaktowych lub jakichkolwiek dodatkowych informacji, o które się zwrócono, może skutkować opóźnieniem w rozstrzygnięciu lub administracyjnym zamknięciem skargi. CARING, INC. posiada politykę zerowej tolerancji dla dyskryminacji i podejmie odpowiednie środki naprawcze we wszystkich przypadkach, w których stwierdzono naruszenie polityki niedyskryminacji CARING, INC. 


Po zakończeniu dochodzenia w sprawie skargi osoby składające skargę otrzymają powiadomienie o ustaleniach za pośrednictwem preferowanej/dostępnej formy kontaktu (telefon, e-mail, poczta amerykańska itp.). Jeżeli nie zostaną podane żadne dane kontaktowe, notatka dotycząca wyniku dochodzenia zostanie zapisana w aktach sprawy przez co najmniej trzy lata. Osoby składające skargę mogą w dowolnym momencie skontaktować się z Działem Transportu CARING, INC, aby sprawdzić status swojej skargi.

Złożenie skargi bezpośrednio do Federalnej Administracji Transportu:

Osoba składająca skargę może złożyć skargę z tytułu II do Federalnej Administracji Tranzytowej, kontaktując się z Administracją pod adresem: 
 

Federalna Administracja Tranzytu
Biuro Praw Obywatelskich
Uwaga: Zespół ds. reklamacji
Budynek Wschodni, V piętro – TCR
1200 New Jersey Avenue, SE
Waszyngton, DC 20590  

bottom of page