top of page

Rada Dyrektorów

Zarząd CARING, Inc

Wielebny Milton L. Hendricks, przewodniczący zarządu

Frank Bellis, wiceprezes zarządu

N. Lynne Hughes, Esq., Sekretarz Zarządu

Gary Lee Hill, członek zarządu

James B. Darcy, członek zarządu

Donna Florin, członek zarządu

Bob Conover, członek zarządu

Joseph R. Dougherty, prez. & Dyrektor Wykonawczy ds. Operacyjnych

Brian P. Curran, wiceprezes, skarbnik, sekretarz korporacji i; Dyrektor Wykonawczy ds. Finansów

Zarząd CARINGHouse Projects, Inc

James Darcy, przewodniczący zarządu

Bob Conover, wiceprezes zarządu

N. Lynne Hughes, Esq., Sekretarz Zarządu

Lou Blumberg, członek zarządu

Anthony Harris, członek zarządu

Joseph R. Dougherty, prez. & Dyrektor Wykonawczy ds. Operacyjnych

Brian P. Curran, wiceprezes, skarbnik, sekretarz korporacji i; Dyrektor Wykonawczy ds. Finansów

bottom of page