top of page

Informacje o świadczeniach pracowniczych

Benefit Questions

Contact: Benefits@caringinc.org

Sekcja HR/Świadczenia pracownicze na stronie internetowej Caring Inc. zawiera wyłącznie informacje mające charakter wskazówek dla pracowników Caring Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych. Autorzy treści dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji, ale dokładność nie jest gwarantowana. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami na stronie internetowej, ustnymi oświadczeniami oraz dokumentami rządowymi i planowymi, zawsze obowiązywać będą dokumenty rządowe i planowe. Treść może ulegać zmianom od czasu do czasu, a Caring Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Planów w dowolnym momencie. Informacje zawarte na stronie nie mają na celu zastąpienia jakichkolwiek dokumentów, ani też w żaden sposób nie mają na celu sugerowania zawarcia umowy.  Pracownicy powinni zawsze kontaktować się bezpośrednio z agencją rządową lub innymi zewnętrznymi dostawcami świadczeń, aby potwierdzić aktualną dostępność jakichkolwiek świadczeń

Zastrzeżenie

bottom of page