top of page

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ

CARING, Inc. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ

રેવરેન્ડ મિલ્ટન એલ. હેન્ડ્રીક્સ, બોર્ડ ચેર

ફ્રેન્ક બેલીસ, બોર્ડના ઉપાધ્યક્ષ

એન. લીન હ્યુજીસ, Esq., બોર્ડ સેક્રેટરી

ગેરી લી હિલ, બોર્ડ મેમ્બર

જેમ્સ બી. ડાર્સી, બોર્ડ મેમ્બર

ડોના ફ્લોરીન, બોર્ડ મેમ્બર

બોબ કોનવર, બોર્ડ મેમ્બર

જોસેફ આર. ડોગર્ટી, પ્રેસ. & એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર ઓફ ઓપરેશન્સ

બ્રાયન પી. કુરન, વી.પી., ટ્રેઝરર, કોર્પો. સેક્રેટરી & નાણાના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર

CARINGHouse Projects, Inc. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ

જેમ્સ ડાર્સી, બોર્ડ ચેર

બોબ કોનવર, બોર્ડના ઉપાધ્યક્ષ

એન. લીન હ્યુજીસ, Esq., બોર્ડ સેક્રેટરી

લૌ બ્લુમબર્ગ, બોર્ડ મેમ્બર

એન્થોની હેરિસ, બોર્ડ મેમ્બર

જોસેફ આર. ડોગર્ટી, પ્રેસ. & એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર ઓફ ઓપરેશન્સ

બ્રાયન પી. કુરન, વી.પી., ટ્રેઝરર, કોર્પો. સેક્રેટરી & નાણાના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર

bottom of page